1. Home Brother
  2. Verkkokaupan myynti- ja toimitusehdot

Verkkokaupan myynti- ja toimitusehdot


1 Soveltamisala

1.1 Alla olevia myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin/kauppoihin/tilauksiin, jotka koskevat laitteistoja, tavaroita ja muita tarvikkeita, jotka on ostettu Brother Finland, Brother Nordic A/S Tanska, sivuliikkeeltä Suomessa, y-tunnus 2391312-8, osoite Äyritie 12 B, 3. kerros, 01510 Vantaa, puhelinnumero 09 875 921 (DK54034628 - Brother Nordic A/S, Baldershøj 22, Ishøj  2635 - info@brother.dk - +45 43 31 31 31), sähköpostiosoite info@brother.fi (jäljempänä "Brother"), näiden verkkosivujen kautta.

1.2 Nämä ehdot tulee hyväksyä jokaisen sopimuksen/kaupan/tilauksen osalta, joihin näiden myynti- ja toimitusehtojen kohta 1.1 soveltuu.

1.3 Kaikkia asiakkaita kehotetaan lukemaan myynti- ja toimitusehdot huolellisesti läpi ja perehtymään ehtoihin sisältyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

1.4 Brother on yritys, joka myy tulostimia, monitoimilaitteita (laser ja mustesuihkulaitteet), P-touch tarratulostimia, QL-etikettitulostimia, skannereita, ohjelmistoja sekä näihin liittyviä tarvikkeita ja lisävarusteita.

1.5 Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan sekä suhteessa kuluttajiin että elinkeinoharjoittajiin, ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu.

1.6 Mitä kohdassa 3 ja 11.1 säädetään, soveltuu ainoastaan kuluttajiin. 

1.7 Mitä kohdissa 5.6, 5.7, 6.2, 7.1, 7.2, 11.3 ja 12.1 säädetään, soveltuu ainoastaan elinkeinonharjoittajiin.

2 Tilaus ja sopimuksen solmiminen

2.1 Tilaus katsotaan lopullisesti tehdyksi, kun asiakas on "suorittanut maksun" osana tilauksen viimeistä vaihetta. 

2.2 Tämän jälkeen Brother lähettää ilman aiheetonta viivästystä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen, joka sisältää tiedot tehdystä sopimuksesta, mukaan lukien tuotteen kokonaishinnan (sisältäen alv:n), mahdolliset maksut ja toimituskulut, tilatut tuotteet, tilauspäivämäärän ja suunnitellun toimituspäivämäärän.  

2.3 Brother ei ole sidottu sellaisten tavaroiden tilaukseen, joita Brotherilla ei ole varastossa tai jotka ylittävät sellaisen määrän tietyistä tuotteista, jotka Brotherilla on varastossa, jos Brother ilmoittaa tästä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 5 normaalin työpäivän sisällä tilauksesta. Tämä pätee myös silloin, kun Brother on lähettänyt kyseisestä tilauksesta tilausvahvistuksen.

3 Peruuttaminen / Palautusoikeus (koskee vain kuluttajia)

3.1 Asiakkaalla on 14 päivän palautusoikeus tuotteen vastaanottamisesta ostaessaan tuotteita Brotherin verkkosivuilta.

3.2 Palautusoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Brotherille yksiselitteisellä tavalla ennen kohdassa 3.1. säädetyn määräajan päättymistä, että hän aikoo käyttää palautusoikeuttaan. Ilmoituksen palautusoikeuden käyttämisestä voi tehdä sähköpostitse osoitteella info@brother.fi. Jos sähköposti on lähetetty ennen palautuksen määräajan umpeutumista, määräaikaa katsotaan noudatetun.

3.3 Kohdassa 3.1 mainittu määräaika lasketaan myöhemmästä seuraavista ajankohdista: 1) päivästä, jolloin asiakas tai tämän edustaja on vastaanottanut tuotteen tai viimeisen toimituserän (kyseisestä tilauksesta) tai 2) päivästä, jolloin asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, joka sisältää kohdassa 2.2 luetellut tiedot.

3.4 Mikäli asiakas on vastaanottanut yhden tai useampia tuotteita, asiakkaan on paitsi kohdan 3.2 mukaisesti ilmoitettava palautusoikeuden käyttämisestä Brotherille, myös ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa 3.2 mukaisen ilmoituksen tekemisestä palautettava vastaanotetut tuotteet Brotherille joko lähetyksen tai toimituksen muodossa. Palautusoikeuden käytön kannalta on riittävää, että asiakas on palautusoikeuden määräajan kuluessa luovuttanut vastaanotetun tuotteen tai tuotteet tavarankuljettajalle, joka on sitoutunut toimittamaan lähetyksen Brotherille. Tuotteen palautuslähetyksestä aiheutuneista kustannuksista vastaa asiakas.  Brother suosittelee, että tuotteet palautetaan postin kautta. 

3.5 Käyttäessään palautusoikeuttaan oikealla tavalla, asiakkaalle hyvitetään kauppahinta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun Brother on vastaanottanut asiakkaalta ilmoituksen palautusoikeuden käyttämisestä. Hyvitys edellyttää, että Brother on vastaanottanut tuotteen tai että asiakas esittää todisteen siitä, että tuote on lähetetty Brotherille. Palautusmaksu suoritetaan asiakkaan oston yhteydessä käyttämän maksutavan välityksellä.

3.6 Asiakas on vastuussa tuotteen arvon alentumisesta, jos arvon alentuminen johtuu siitä, että asiakas on käsitellyt tuotetta muutoin kuin vain siten, mikä on tarpeen sen ominaisuuksien, luonteen ja toimivuuden toteamiseksi.

3.7 Väriainekasettien (muste), värijauhekasettien, rumpujen, tarra- ja etikettitulostimien käyttämien tarranauhojen/-rullien ja muiden kulutustuotteiden pakkausten avaaminen sekä tulostimen koekäyttö ovat esimerkkejä menettelyistä, jotka johtavat kyseisen tuotteen arvon alentumiseen ja joista asiakas on kohdan 3.6 mukaisesti vastuussa.

3.8 Mikäli asiakkaan menettely on johtanut kohtien 3.6 ja 3.7 mukaiseen arvon alentumiseen, vähennetään arvon alentuminen asiakkaalle maksettavasta hyvityksestä, vrt. kohta 3.5

4 Maksu

4.1 Maksu voidaan suorittaa Visa ja MasterCard (Credit/Debit) maksukorteilla.

4.2 Brother on ulkoistanut maksutietojen säilyttämisen Ingenico ePayments:lle, jonka osoite on 23 Hanover Square, London, W1S 1JB, United Kingdom.

4.3 Brother ei veloita erityisiä maksukuluja.

5 Toimitus

5.1 Tuotteet toimitetaan tilauksen yhteydessä annettua toimitusosoitetta lähinnä olevaan noutopisteeseen, jonka määrittää kuljetusliike. Asiakas saa tekstiviestin, kun tilaus on noudettavissa.

5.2 Brother toimittaa tuotteita ainoastaan asiakkaille, joiden osoite on Suomessa.

5.3 Tavarat toimitetaan postin välityksellä tai muun Brotherin valitseman kuljetusliikkeen kautta.

5.4 Brotherin toimitus tapahtuu viimeistään viiden normaalin työpäivän kuluessa siitä, kun lopullinen tilaus on tehty kohdan 2.1 mukaisesti, huomioi kuitenkin myös kohta 5.7.

5.5 Brother lähettää asiakkaalle sähköpostiviestin, kun tilattu tuote on lähetetty asiakkaalle.

5.6 Kun toimitus on tapahtunut, asiakas on velvollinen tarkastamaan myydyt tuotteet hyvän liiketavan edellyttämällä tavalla.

5.7 Brother ei ole korvausvastuussa toimituksesta, joka tapahtuu kohdassa 5.4 mainitun ajankohdan jälkeen, koska tämä ajankohta on vain suuntaa-antava.

5.8 Mikäli asiakas laiminlyö tuotteen vastaanottamisen tai noutamisen postista, ja tuote on tästä syystä palautettava Brotherille, on Brotherilla oikeus vähentää palauttamisesta aiheutuvat toimituskulut mistä tahansa summasta, joka Brotherin on hyvitettävä asiakkaalle. Jos asiakas tämän jälkeen haluaa, että tuote taas toimitetaan hänelle, asiakas vastaa näistä toimituskustannuksista.

5.9 Mikäli asiakas toivoo, että hänen tilauksensa toimitetaan ajankohtana tai osoitteeseen, jolloin tai jossa hän ei pysty vastaanottamaan tuotteita, tästä on ilmoitettava toimitukseen liittyvissä lisämerkinnöissä / asiakaskommenteissa tilauksen teon yhteydessä. Asiakkaan valitessa tämän vaihtoehdon tuotteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote on toimitettu ilmoitettuun toimitusosoitteeseen, ks. kohta 5.1.

5.10 Kuljetuskulut ovat 10 euroa (sis. Alv) tilatun tuotteen tyypistä ja tilauksen koosta riippumatta, ja niistä vastaa asiakas.

6 Takuu/reklamaatio

6.1 Tuotteen sopimuksenmukaisuutta eli sitä, onko tuotteessa virhe, arvioidaan kauppalain (355/1987) mukaisesti.

6.2 Elinkeinonharjoittajan mahdollisia virheitä koskevan reklamaation on tapahduttava kirjallisesti ja se on lähetettävä siihen osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu tilausverkkosivulla.

6.3 Kuluttajan mahdollisia virheitä koskevan reklamaation tulee näyttöön liittyvistä syistä tapahtua kohtien 6.2 ja 6.4 mukaisesti.

6.4 Kohdan 6.2 mukaiseen reklamaatioon on sisällyttävä tilausnumero ja kuvaus virheestä, jonka johdosta reklamaatio on tehty.

6.5 Jollei kyseinen tuote ole takuun kattama, ks. kohdat 6.8–6.13, reklamaatio on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään kahden vuoden sisällä tuotteen vastaanottamisesta.

6.6 Kohta 6.5 ei sovellu kulutustavaroihin, koska kulutustavaroiden osalta reklamaation on tapahduttava ennen kulutustavaran viimeistä käyttöpäivää.

6.7 Brother hyvittää tuotteen palauttamisesta johtuneet kohtuulliset kulut, jos ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on virhe, joka ei ole asiakkaan aiheuttama.  

6.8 Kaikilla Brother laitteilla on vakiona 2 vuoden takuu. Monilla laitteillamme on myös ilmainen laajennettu takuu, jonka saat laitteellesi rekisteröityäsi sen. Brother tarjoaa laajennetun takuun seuraaviin laitteisiin:

Tulostimet, monitoimilaitteet ja faksi:
DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2550DN, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L8410CDW.
FAX-2840.
HL-J6000DW, HL-J6100DW, HL-L2310D, HL-L2350DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T),
HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW(T).
MFC-J4340DW, MFC-J4540DW, MFC-J4540DWXL, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW,
MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L3750CDW, MFC-L5700DN, MFC-L6900DW(T), MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T).

Tarra-, kuitti- ja mobiilitulostimet:
PT-H110, PT-H500, PT-D210VP, PT-D400, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E110VP, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-E550WNIVP, PT-P300BT (CUBE), PT-P710BT (CUBE Plus - musta), PT-P710BTH (CUBE Plus - valkoinen), PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT (CUBE Pro), PT-P950NW.
VC-500W.
QL-700, QL-800, QL-810W, QL-820NWB, QL-820NWBVM, QL-1100, QL-1110NWB.
RJ-2030, RJ-2035B, RJ-2050, RJ-2055WB, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3035B, RJ-3050, RJ-3055WB, RJ-3150, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230WB.
TD-2020, TD-2120N, TN2130N(HC), TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB, TD-4420TN, TD4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD4750TNWB, TD-4750TNWBR.
TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4422TN, TJ-4520TN, TJ-4522TN, PJ-722, PJ723, PJ-762, PJ-763(MFi), PJ-773.

6.9 Kolmen vuoden takuu edellyttää, että laite rekisteröidään verkkosivuillamme 60 päivän kuluessa ostopäivästä. 

6.10 Brotherin verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa Brotherin tarjoamista takuuajoista ja takuukäsittelystä.

7 Vastuunrajoitus

7.1 Brotheria ei koskaan voida asettaa vastuuseen välillisistä vahingoista ja seurannaisvahingoista. 

7.2 Brother ei koskaan voi olla korvausvastuussa vahingosta, joka ylittää sen tilauksen arvon, joka on aiheuttanut korvausvastuun.

8 Force Majeure/Ylivoimainen este

8.1 Suorittaessaan mitä tahansa näiden ehtojen mukaisista velvollisuuksistaan, Brother ei kanna vastuuta suorituksen laiminlyönnistä tai viivästymisestä, jotka johtuvat toiminnasta tai tapahtumasta, joka on Brotherin kohtuullisen kontrollin ulkopuolella, kuten esimerkiksi lakko, työsulku tai muu työnseisaus, kansalaistottelemattomuus, mellakat, terrori-isku tai sen uhka, sota tai sen uhka, tulipalo, räjähdys, myrsky, tulva, maanjäristys, maan vajoaminen, epidemia tai muu luonnonkatastrofi, mahdottomuus käyttää julkista tai yksityistä liikennettä, hakkereiden toiminta, ilkivalta, väliaikainen tai pysyvä julkisten tai yksityisten televerkkojen keskeytyminen tai väliaikainen tai pysyvä sähkökatkos.   

9 Salassapito

9.1 Brother ja asiakas eivät saa kirjallisesti, suullisesti tai muulla tavoin luovuttaa tai hyväksikäyttää salassa pidettävää, kaupallista tai henkilökohtaista tietoa, jonka he ovat saaneet tietoonsa sopimuksen solmimisen kautta tai sen seurauksena.

10 Henkilötiedot

10.1 Osana tilausta ja sopimuksen solmimista asiakkaan on annettava tiettyjä henkilötietoja, jotka mahdollistavat sen, että Brother voi täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa, mukaan lukien tavaroiden toimittamisen ja mahdollisen myöhemmän reklamaation käsittelyn. 

10.1 Osana tilausta ja sopimuksen solmimista asiakkaan on annettava tiettyjä henkilötietoja, jotka mahdollistavat sen, että Brother voi täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa, mukaan lukien tavaroiden toimittamisen ja mahdollisen myöhemmän reklamaation käsittelyn. 

10.2 Kohdassa 9.1 mainitut henkilötiedot ovat asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

10.3 Brother toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä lainmukaisesti. Brother säilyttää tietoja kohdassa 1.1 mainitussa osoitteessa sekä palvelimilla, kuitenkin niin, että maksutiedot säilytetään kohdan 4.2 mukaisesti.

10.4 Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja pyytää tarvittaessa näiden tietojen oikaisemista

10.5 Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn ehdot määräytyvät muilta osin henkilötietolain (523/1999) ja Brotherin tietosuojaselosteen mukaisesti.

11 Valitukset ja erimielisyydet

11.1 Mikäli asiakas on tyytymätön Brotherilta saamansa palveluun, hänellä on oikeus ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valittaa kuluttajariitalautakuntaan.

11.2 Kaikkiin verkkosivujen kautta solmituista sopimuksista johtuviin tai niihin liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

11.3 Kaikki verkkosivujen kautta solmituista sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

11.4 Asiakas voi hakea verkkosivujen kautta solmituista sopimuksista johtuviin, tai niihin liittyviin  erimielisyyksiin ratkaisua EU:n verkkovälitteisestä riidanratkaisuportaalista - https://webgate.ec.europa.eu.
Mikäli asiakas hakee riita-asiaan ratkaisua tätä kautta, on hänen ilmoitettava siitä Brotherille sähköpostitse info@brother.fi 

12 Yleistä

12.1 Brotherilla on elinkeinonharjoittajien kanssa solmittujen sopimusten osalta oikeus luovuttaa, delegoida, ulkoistaa tai siirtää kaikki näistä ehdoista johtuvat oikeudet ja/tai velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

12.2 Brotherin oikeus luovuttaa, delegoida ja/tai ulkoistaa tai siirtää näiden myynti- ja toimitusehtojen mukaisia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia määräytyy muilta osin kansallisten oikeussääntöjen perusteella.

12.3 Asiakkaalla on oikeus luovuttaa/siirtää tälle kuuluvia ja näistä ehdoista johtuvia velvollisuuksia kolmannelle ainoastaan, jos Brother on antanut tästä etukäteen kirjallisen suostumuksensa.

12.4 Jos Brother ei vetoa tai pane täytäntöön näiden ehtojen mukaista oikeuttaan
esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas laiminlöisi yhden tai useamman velvoitteensa täyttämisen, tämän ei voida katsoa tarkoittavan sitä, että asiakkaan ei tarvitsisi vastaisuudessa noudattaa kyseistä määräystä/velvollisuutta.

12.5 Mikäli Brother luopuu oikeudestaan koskien tiettyä laiminlyöntiä, tämä tapahtuu kirjallisesti eikä osoita sitä, että Brother automaattisesti luopuu oikeudestaan vedota samankaltaisiin laiminlyönteihin tulevaisuudessa.

12.6 Jos näiden myynti- ja toimitusehtojen sekä asiakkaan ja Brotherin välisten muiden sopimusten välillä on eroavaisuuksia, on myynti- ja toimitusehdoilla etusija, ellei muuta ole nimenomaisesti todettu.

12.7 Jos yksi tai useampi näiden myynti- ja toimitusehtojen määräyksistä sivuutettaisiin sillä perusteella, että ne ovat Suomessa sovellettavien säännösten vastaisia, pysyy jäljelle jäävä sopimus voimassa. Sopimusta tulkittaessa ja sovellettaessa on tällöin pyrittävä niin lähelle sen alkuperäistä tarkoitusta ja sisältöä, kuin lain mukaan on mahdollista.