Lisää ostoskoriin

Brother Finland ylläpitää verkkosivustoa (tämä “Verkkosivusto”). Olemme sitoutuneita sinun henkilötietojesi kunnioittamiseen ja suojaamiseen.

Brother Finland, Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa on yritys, joka on rekisteröity numerolla 2391312-8 ja jonka käyntiosoite on Äyritie 12 B, 3. kerros, 015100 Vantaa (“Brother”) katsotaan Suomen Henkilötietolain (”Henkilötietolaki”) tarkoittamaksi Verkkosivuston kautta tai sen yhteydessä kerättyjen tietojen rekisterinpitäjäksi.

Tämä Tietosuojaseloste yhdessä käyttöehtojen ja Evästeilmoituksen kanssa selostaa kuinka Brother käyttää ja käsittelee Brotherin sinulta Verkkosivuston käyttäjänä keräämiään henkilötietoja, riippumatta siitä käytäkö sivustoa vierailijana vai rekisteröitynä käyttäjänä.

Käyttäessäsi jotain tiettyä palvelua tai ostaessasi jonkun tietyn Verkkosivuston kautta saatavilla olevan tuotteen niitä voivat mahdollisesti säännellä tietyt lisäehdot henkilötietojesi käsittelyn osalta, joten on tärkeää, että luet palvelun tietosuojaselosteen ja mahdolliset muut ehdot ennen kuin käytät sitä. Mikäli tällaisten lisäehtojen tai tietosuojaselosteiden ja tämän Tietosuojaselosteen välillä on ristiriita, kyseisen palvelun tietosuojaseloste tai lisäehdot saavat etusijan suhteessa tähän Tietosuojaselosteeseen.

Lisäksi Verkkosivustollamme voi aika ajoin olla linkkejä kumppaniverkostojemme, mainostajiemme, sisaryhtiöidemme tai muiden kolmansien osapuolien verkkosivuille. Mikäli seuraat linkkiä tällaiselle verkkosivustolle, pyydämme sinua huomaamaan, että näillä verkkosivustoilla on omat tietosuojaselosteensa ja ettei Brother ota vastuuta näistä selosteista.

Mitä tietoja keräämme

Brother voi kerätä sinusta mm. seuraavia tietoja:

Sellaisia tietoja, joita syötät Verkkosivustolla oleviin kaavakkeisiin tai muutoin Verkkosivuston kautta lähetät tai saatat saatavillemme.

Mikäli olet meihin yhteydessä mistä tahansa syystä, voimme tallentaa asiaa koskevan kirjeenvaihdon

Tietoja vierailuistasi Verkkosivustolle, sekä tietoja Verkkosivustolla tai sen kautta käyttämistäsi verkkoresursseista.

Evästeet

Brother käyttää Verkkosivustolla evästeitä. Pyydämme perehtymään Evästeilmoitukseemme, mikäli haluat lisätietoja Brotherin käytttämistä evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista.

Miten me käytämme tietojasi

Brother voi käyttää sinusta keräämiään tietoja seuraavilla tavoilla:

Esittääkseen Verkkosivulla sisältöä ja tietoa sinulle ja käyttämällesi laitteelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Tarjotakseen sinulle sellaisia tietoja, tuotteita tai palveluita, joita olet pyytänyt Brotherilta tai joiden arvelemme kiinnostavan sinua niissä tapauksissa, joissa olet antanut suostumuksesi tällaisiin yhteydenottoihin.

Hallinnoidakseen ja ylläpitääkseen käyttäjätiliäsi ja voidakseen aika ajoin ottaa sinuun yhteyttä silloin kun se on tarpeen liittyen Verkkosivuston tai sen kautta saatavilla olevien palveluiden käyttöön, mukaan lukien ilmoittaakseen sinulle muutoksista Verkkosivustolla tai näiden tarjoamisen perusteisiin.

Joissain tilanteissa Brother voi luovuttaa kolmansille osapuolille yleistason kokoomatietoja Verkkosivuston käyttäjistä. Tällaisiin tietoihin voivat kuulua tiedot tietokoneestasi, mukaan lukien lyhennetyn IP-osoitteesi silloin kuin se on tiedossa, käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi järjestelmänhallintaa ja kokoomatason tietojen esittämiseksi mainostajillemme. Tämä tieto on tilastollista tietoa käyttäjiemme selailusta ja siihen liittyvistä tavoista eikä siitä voida yksilötasolla tunnistaa ketään.

Brother säilyttää tietojasi sen ajan, jona tietojen säilyttäminen tämän Tietosuojaselosteen mukaan on välttämätöntä.

Missä me säilytämme tietojasi

Yleensä Brother säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi Euroopan talousalueella. Sinusta keräämiämme tietoja kuitenkin voidaan myös säilyttää sisaryhtiöidemme palvelimilla Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, jonka lakien antama suoja tiedoillesi ei välttämättä ole yhtä vahva. Me kuitenkin pyrimme varmistamaan, että tiedot saavat vastaavan tasoisen suojan. Lähettämällä henkilötietojasi Verkkosivustolle ja käyttämällä sitä annat suostumukseksi tällaiselle siirrolle, tallentamiselle ja käsittelylle.

Brother ja sen konserniyhtiöt pitävät henkilötietojesi suojaamista hyvin tärkeänä. Olemme tämän takia ottaneet käyttöön useita teknisiä ja organisatorisia keinoja varmistaaksemme, etteivät henkilötietosi tuhoudu, vaurioidu; olemme myös ottaneet käyttöön esimerkiksi fyysisiä ja teknisiä keinoja sekä käyttö- ja tietoliikenteen rajoituksia, joilla pyrimme estämään tietojesi tuhoutumisen, vioittumisen tai luvattoman pääsyn niihin. Olemme lisäksi pyrkineet varmistamaan henkilötietojesi suojauksen sisäisen siten, että työntekijämme allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Vaikka Brother pyrkii suojaamaan henkilötietojasi saatuamme ne, tietojen siirto meille tai meiltä internetin yli ei ole täysin turvallista; tietojen lähettäminen meille tapahtuu omalla riskilläsi. Selvyyden vuoksi todetaan että, Brother ei ota mitään vastuuta mistään vahingosta, jotka saatat kärsiä tällaisen tiedonsiirron seurauksena.

Silloin kun Brother on antanut sinulle, tai olet itse valinnut, salasanana, jolla pääset Verkkosivuston tiettyihin osioihin ja rekisteröityyn käyttäjätiliisi, sinun ei tulisi jakaa salasanaa muiden kanssa.

Tietojesi päivittäminen

Kun lähetät tietoja Verkkosivustolle, sinun tulee varmistua siitä, että kyseiset tiedot ovat oikeasisältöisiä sekä kertoa meille muutoksista tiedoissa, jotta emme säilyttäisi sinusta virheellisiä tietoja. Mikäli sinulla on Verkkosivustolla oma rekisteröity käyttäjätili, voit tarkistaa ja päivittää tietojasi milloin tahansa kirjautumalla tilillesi.

Tietojesi luovuttaminen

Brother voi luovuttaa henkilötietojasi sen konserniyhtiöille, millä tarkoitetaan tytäryhtiöitämme viimekätistä emoyhtiötämme sekä sen tytäryhtiötä siten kuin nämä on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa.

Brother voi myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille:

Mikäli Brother myy tietyn liiketoiminnan tai varallisuuserän, jolloin Brother voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen liiketoiminnan tai varallisuuserän mahdolliselle ostajalle.

Mikäli Brother tai olennaisesti kaikki varallisuutemme ostetaan kolmannen osapuolen toimesta, jolloin Brotherilla olevat henkilötietosi siirtyvät yhtenä siirron kohteena olevista varallisuuseristä.

Mikäli Brother alihankkii palveluita, jotka edellyttävät henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi niissä tapauksissa, jossa se antaa kolmannelle osapuolelle tehtäväksi säilyttää (”host”) tai ylläpitää Verkkosivustoa tai niissä tapauksissa, joissa se käyttää kolmatta osapuolta tarjotakseen tiettyä Verkkosivuston yhteydessä tarjottua palvelua.

Mikäli Brother on velvollinen luovuttamaan henkilötietojasi noudattaakseen oikeudellista velvollisuutta tai toimeenpannakseen tai soveltaakseen Käyttöehtojaan; tai suojatakseen kenen tahansa oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa ja korjata meillä sinusta olevia tietoja sekä oikeus kieltää tietojesi luovutus suoramarkkinointiin ja eräisiin muihin tarkoituksiin. Sinulla voi myös olla muita oikeuksia Henkilötietolain tai tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voit käyttää oikeuttasi tarkastaa ja korjata tietojasi olemalla yhteydessä Brotheriin sähköpostitse info@brother.fi.

Kerätessään henkilötietoja sinusta Brother tulee tietoja kerätessään kertomaan sinulle, mikäli se aikoo käyttää tietojasi markkinointitarkoituksiin. Voi käyttää oikeuttasi kieltää tietojesi tällainen käyttö tietoja kerättäessä. Voit myös myöhemmin ilmoittaa Brotherille muuttaneesi mieltäsi ilmoittamalla tästä osoitteeseen info@brother.fi.

Mikäli pyydät tarkastaa Brotherilla sinusta olevat tiedot, Brother käsittelee pyyntösi kulloinkin voimassa olevan Henkilötietolain mukaisesti. Voimme pyytää tästä maksun, mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstäsi on kulunut vähemmän kuin vuosi.

Muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen

Brother voi aika ajoin muuttaa tätä Tietosuojaselostetta, mistä se ilmoittaa tällä sivulla tai muualla Verkkosivustolla. Sinun tulee tarkistaa tämä sivu aika ajoin mahdollisten muutosten varalta, sillä ne sitovat sinua oikeudellisesti. Sinun suostumustasi tullaan pyytämään, mikäli tähän Tietosuojaselosteeseen tehdään olennaisia muutoksia.

Lisätietoja henkilötietojesi suojaamisesta ja Henkilötietolaista

Mikäli sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä tähän Tietosuojaselosteeseen liittyen, pyydämme sinua olemaan meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteella info@brother.fi.